SABİT SİSTEMLER

Çerçeveli veya çerçevesiz pano veya paneller ile yapılan bölümlendirme sistemleridir.

Bu malzemeler düşey elemanlar arasına değişik şekillerde irtibatlandırılır ve yüksekliğe bağlı olarak yatay elamanlarla da desteklenerek uygun çelik yapı oluşturulur.

 

Çerçevesiz sistemlerde BT/DT Panel gibi cephe kaplama malzemeleri,  doğrudan direklere, uygun montaj aparatları kullanılarak uygulanır,  çerçeveli sistemlerde ise yine ayni malzemeler bu defa bir pervaz/ kenarlıklı içerisine alınarak pano haline getirilir ve uygulama bu şekilde gerçekleştirilir.

 

Raf arasına veya serbest alanlara uygulanabilir, tavan yüksekliğine eş değer çitler yapılabilir bu kategoride.

Gereken yerlere amaca uygun kapılar monte edilerek sistem kullanıma, amaca uygun duruma getirilir.

Sabit Sistemler